سازمان بسیج سازندگی سپاه کربلا

شما سفيران كار و تلاش خواهيد شد. وقتى شما در يك محيطى حاضر می‌شويد؛ در كوير، در كوهستان، در نقاط دور از دسترس، در ميان مردم محروم مشغول كار می‌شويد، جوانى كه در آنجاست، از شما الهام می گيرد و شما می‌شويد سفير تلاش و كار و خدمت و جهاد و مجاهدت. «من احياها فكانّما احيا النّاس جميعا»؛ شما دل‌ها را زنده می‌كنيد؛ فايده‌ بزرگى است. فوائد فراوانى در اين كار هست. اين جريان عظيم را حفظ كنيد
مقام معظم رهبری مد ظله العالی
اردوهای جهادی عرصه ها برگشت به صفحه اصلی
# # # # # # # # # # # #